Uitslag stelling

05 oktober 2010 14:24
Reactie LID inspecteur Taffy Daniel toegevoegd. Haar reactie o.a op het voorstel van het kabinet.
Aan de rechterkant staat het pdf die u kunt downloaden.

 

Uitslag stelling: Dieren beter beschermd.

Het beoogde kabinet Rutte-Verhagen is van plan 500 man dierenpolitie in te zetten. Is het nodig om dieren beter te beschermen, of is die nieuwe politiemacht een overbodige luxe? De redactie van De Telegraaf wil -op deze Dierendag- uw mening weten. De stelling luidt: Dieren beter beschermd

 

Uitslag STELLING: Animal Cops een goed idee

05-10-10 | 10:47

WUZzerr: WUZ-redactie | Amsterdam

Niet alleen moeten die vijfhonderd dierenpolitieagenten er komen, er moeten ook strengere straffen komen voor dierenbeulen. De stemmers aan de Stelling van de Dag hebben hart voor dieren. Maar er is ook kritiek. Een aantal vindt 500 animal cops ietwat veel en onder de tegenstanders spreekt men al van een 'rechtse hobby'.

De meesten (bijna 70 procent) van de 4272 stemmers die gisteren hun mening gaven over de Stelling van de Dag hebben huisdieren. Veertig procent heeft een of meer honden, 37 procent een kat. Dieren als hamsters, vogels en vissen zijn veel minder populair.

Dierendag werd met deze dieren echter niet uitbundig gevierd. Maar vijftien procent gaf zijn lieveling een extra lekker hapje. Meer dan de helft gaf echter als antwoord: 'voor mij is het iedere dag dierendag'.

Illegaal

Dat de stellingstemmers grote dierenliefhebbers zijn, bleek duidelijk uit de mening van de respondenten over de 500 dierenpolitieagenten die het kabinet-Rutte/Verhagen wil benoemen. Een goed idee, zo vonden de meeste stemmers. „Er is veel dierenleed in Nederland", en: „Een dier iets aandoen, is hetzelfde als een mens iets aandoen", gaven ze daarvoor als argument.

Welke dieren moeten die zogenaamde animal cops nou beschermen?, was een van de vragen uit de dagelijkse Telegraaf-enquête. Het meest gekozen werden katten en honden, vee en illegaal geïmporteerde dieren. Minder aaibare dieren als vissen en insecten kregen de minste stemmen. De dierenagenten moeten dierenmishandelaars en degenen die dieren verwaarlozen moeten opsporen en aanhouden, vindt een meerderheid van de stemmers. Het controleren van boeren en laboratoria voor proefdieren heeft minder prioriteit.

Sommigen vinden zo'n dierenpolitiekorps wel goed, maar vinden niet dat een dergelijke politiemacht veel armslag zou hebben. De wet moet veranderd worden, zodat dierenmishandelaars strenger worden gestraft, is een mening die vaak voorbijkomt. Daders komen er vaak mee weg, zo is de ervaring van de 40 procent die dierenmishandeling van dichtbij heeft meegemaakt. Maar 10 procent zag de dader bestraft. En 13 procent moest constateren dat de dierenbeul in kwestie ook weer dieren houdt.

Sommigen hebben door het zien van dierenleed geen hoge pet op meer op van de medemens, zoals degene die schrijft vijf jaar op de dierenambulance te hebben gewerkt. Anderen denken ook dat dierenbeulen ook beesten voor mensen zijn. „Psychopaten beginnen vaak als dierenbeulen", zo merkt iemand op.

De helft van de stellingstemmers vindt ook dat dieren evenveel rechten moeten krijgen als mensen. „Dierenleed is even erg als mensenleed", vind zelfs bijna 80 procent van de stemmers. „Je kunt aan hoe men omgaat met dieren aflezen wat de stand is van een beschaving. Ik ben er trots op dat we een dierenambulance hebben, en straks ook een dierenpolitie."

Toch zijn veel voorstanders ook kritisch. Voornaamste kritiekpunt is het aantal van vijfhonderd. „Vijftig moet toch genoeg zijn voor een landelijk korps? Die andere 450 kunnen naar de gewone politie", zo schrijft een respondent. Een andere suggestie: „Dan liever vijfhonderd extra gewone agenten aanstellen en vijfhonderd man een speciale 'dierenopleiding' geven."

Bij de tegenstanders valt vaak de term 'overbodige luxe'. „Zolang 382.000 kinderen nog in armoede leven, is dit niet nodig", licht iemand toe. Iemand verwijt de makers van het regeerakkoord 'te veel televisie te hebben gekeken'. „Ook PVV'ers hebben blijkbaar hobby's", schrijft een respondent, doelend op het dierminnende Kamerlid Dion Graus. „Symboolpolitiek. Dat scheelt weer Kamervragen."

Martine de Vente 

bron: www.telegraaf.nl en www.wuz.nl

 

Reageer!

GINN behoudt zich het recht voor om ongepaste reacties aan te passen of te verwijderen. Anonieme reacties worden niet geplaatst.