Petitie tegen trainingsmethodes galgo's

02 oktober 2010 17:57

Deze mail is opgesteld door Refugio Escuela te Madrid en gericht aan de Junta de Andalucia, zeg maar de regering van Andalusië, die in een vergadering, welke gehouden is op 1 september te samen met de SEPRONA (Guardia Civil) en de Club Nacional del Galgo Espanol en de Andalusische Federatie voor Galgos, toegezegd hebben mee te zullen werken aan het legaliseren van een trainingsmethode die door de galgueros gebruikt wordt en waarbij ze hun galgos aan auto's, tractoren of motoren vastbinden om ze op die manier mee te sleuren, of ze nou willen (kunnen) of niet!
Tot op heden werden de galgueros voor deze manier van trainen door de SEPRONA beboet met boete's ter hoogte van 600,- Euro per overtreding maar de Jachtfederaties willen het nu dus op een akkoordje gaan gooien met de politie en dat moeten we met z'n allen proberen te voorkomen, zonder deze trainingsmethode lijden deze arme dieren al meer dan ze verdienen! Want legaal op deze manier galgos trainen zal alleen maar leiden tot nóg meer lijden voor de galgos, ontelbare verwondingen, botbreuken, noem maar op.
Stuur deze mail op grote schaal naar de consejeria van Andalusië, het mailadres ziet u hieronder staan, en stuur 'm naar zoveel mogelijk mensen en stichtingen door zodat ze in Andalusië weten dat ze door heel Europa in de gaten worden gehouden en dat we het absoluut niet eens zijn met deze legalisering van een tot op heden streng verboden trainingswijze en dat is niet voor niets: deze manier van trainen is zeer wreed, brutaal en dodelijk en zal leiden tot duizenden extra onschuldige slachtoffers.
De galgos hebben uw hulp nu hard nodig, zij kunnen niet mailen, doe het voor hun! Help ze!
 
 
To: consejeria.cap@juntadeandalucia.es
 
Estimada senora,
 
Hace unos dias leimos con incredulidad y horror que tras la reunión que mantuvo el 1 de septiembre con los representantes de los galgueros y con el senor Antonio Romero, su consejeria se comprometia a impulsar institucionalmente el "deporte" galguero.
 
Al parecer estas muestras de apoyo se concretarian en facilitar y "legalizar" el entrenamiento de galgos con vehiculos a motor. Es decir, se trataria de que el SEPRONA no impidiera (como lo hace hasta la fecha) la tortura de estos animales cuando son arrestrados por vehiculos 4 x 4 por motocicletas hasta la extenuación.
 
Asociaciones, refugios, protectoras y particulares, llevamos muchos anos luchando por el bienestar de unos animales en los que en nuestro comunidad se les considera poco mas que herramientas. Y cuando parece que vamos avanzando en la concienciación y en el respeto por estos animales, en el trate que merecen, su consejeria, supuestamente, está tratando de potenciar una actividad que provoca cada ano y tras la temporada de caza, miles de victimas.
 
Cuando desde todos los rincones de Europa se clama por la prohibición de la caza con galgo; cuando hoy más que nunca todos los paises de la Unión Europea son conscientes y se horrorizan con el trato que en Espana damos a nuestros galgos; cuando las asociaciones Europeas, a través de las cuales los galgos huyen de nuestro pais, crecen sin parar, su consejeria, supuestamente, está decidida a apoyar una actividad cruel, brutal y mortal. En lugar de, y dada la supuesta ideologia progresista con la que dicen comulgar, apoyar e impulsar el trabajo de quienes luchan denodadamente por las más débiles.
 
Vamos a servirnos de la fuerza de las redes sociales en Internet (Facebook, Twitter, Tuenti, etc.) para que el mundo esté atento al trato que piensa dar a partir de ahora y en el futuro (hasta las próximas elecciones autonómicas) a los galgos, la Junta de Andalucia.
 
En todo caso, Consejera, contamos aún con la esperanza de que este supuesto impulso a la actividad galguera no sea mas que una campana publicitaria de la FAG y que el sentido común se imponga; y que la sensibilidad del partido progresista al que Vd. pertenece impulse a su consejeria a poner fin de una vez a un "deporte" que no lo es en ningún otro pais de la Unión Europea salvo el nuestro.
 
Attentamente,
 
(uw naam)

                                                                       

Vertaling van het Spaans in het Nederlands

Een paar dagen geleden lezen we met ongeloof en afschuw dat hij na zijn vergadering van 1 september met de vertegenwoordigers van de galgueros en de heer Antonio Romero, zijn begeleiding institutioneel inzetten voor de "sport" galguero bevorderen.
 
Het lijkt erop dat deze uitingen van steun zou materialiseren in het faciliteren en "legaliseren" van de opleiding van honden met motorvoertuigen. Dat wil zeggen, zou het niet voorkomen dat de SEPRONA (zoals het doet tot nu toe) het martelen van deze dieren, wanneer arrestrados door 4 x 4 voertuigen van motorfietsen tot uitputting.
 
Verenigingen, schuilplaatsen, beschermende en individuen, hebben we jarenlang vechten voor het welzijn van sommige dieren in onze gemeenschap, die worden beschouwd als weinig meer dan instrumenten. En als het lijkt dat we vooruitgang in de bewustwording en het respect voor deze dieren te maken, voor het geval ze verdienen hun begeleiding, zogenaamd, probeert een activiteit die elk jaar veroorzaakt en na het jachtseizoen, duizenden slachtoffers te bevorderen.
 
Als uit alle hoeken van Europa pleit voor een verbod op de jacht hond, wanneer er meer dan ooit alle Europese Unie-landen zijn zich bewust van en geschokt door de behandeling in Spanje te geven onze honden, wanneer de Europese verenigingenwaardoor de honden weg te lopen uit ons land, groeien per uur, zijn begeleiding zogenaamd,, is vastbesloten om een activiteit te ondersteunen wreed, wreed en dodelijk. Plaats, gelet op de progressieve ideologie zou moeten zeggen te communiceren, te ondersteunen en het werk van degenen te bevorderen die worstelen krachtig aan de zwakste.
 
We zullen dienen als de kracht van social networking sites (Facebook, Twitter, Tuenti, enz.) voor de wereld om alert te zijn op de behandeling van plan om vanaf nu en in de toekomst (tot de volgende regionale verkiezingen) naar windhonden, de Junta de Andalucia.
 
In ieder geval, adviseur, we nog steeds hopen dat deze cursus Galguera boost activiteit meer dan een reclamecampagne van de FAG en dat het gezond verstand wordt opgelegd, en dat de gevoeligheid van de Progressieve Partij waartoe u behoort duw je begeleiding om in een keer naar een "sport" die niet in een ander Europees Unie land, met uitzondering van ons einde.

 

Reageer!

GINN behoudt zich het recht voor om ongepaste reacties aan te passen of te verwijderen. Anonieme reacties worden niet geplaatst.

Ongeveer 9 jaren geleden geplaatst door Myriam Van den Zegel

Stop met alle honden, en in dit geval de galgos die misschien wel het hoogst scoren wanneer het aankomt op gruwelijke mishandelingen te misbruiken voor eigen genot, financieel profijt en andere malafide praktijken.
Volgens mij zal ooit al hetgeen een mens onschuldige slachtoffers aandoet; duizendmaal naar hemzelf terugkeren.. in ieder geval.. dat hoop ik.
We leven in een tijd waarin zulke praktijken al lang niet meer thuishoren.

Ongeveer 9 jaren geleden geplaatst door WA van Kempen

Estimada Senora

Please take action in the spirit of this request
I send to you in the form of this letter.

regards
WA van Kempen